Среща с граждани в кв. Бриз

Какво си представяте, когато чуете нов жилищен квартал – модерни сгради, добра улична регулация и инфраструктура, качествено сметоизвозване, площадки, където да играят вашите деца, квартални паркове? Е, кв. “Бриз” за съжаление няма нито едно от тях… Вчера на паркинга между улиците „Сирма Войвода“, ул. „Д-р Любен Попов“ и ул. „Доц. д-р Индришка Кръстева“ се проведе […]