Благомир Коцев

Среща с граждани в кв. Бриз

Какво си представяте, когато чуете нов жилищен квартал – модерни сгради, добра улична регулация и инфраструктура, качествено сметоизвозване, площадки, където да играят вашите деца, квартални паркове?
Е, кв. “Бриз” за съжаление няма нито едно от тях…
🟢 Вчера на паркинга между улиците „Сирма Войвода“, ул. „Д-р Любен Попов“ и ул. „Доц. д-р Индришка Кръстева“ се проведе първата за тази седмица среща с граждани, която е част от втората фаза на инициативата „Граждански омбудсман“. На срещата дойдоха близо 50 души, с които обсъдихме проблемите на района и се подписаха под изготвената от нашия екип жалба.
🔴 Проблемите са изключително много и като бивша вилна зона към града, кварталът обединява проблемите, присъщи за големите квартали, с тези на крайните местности и жилищни райони. Поради тези причини кв. “Бриз” не може да предложи качествени условия за живот на своите жители – както на възрастните хора, така и на младите семейства.
🚩 На срещата имах възможността да разговарям с много граждани, сред които и няколко млади семейства, които споделиха как кварталът не е пригоден за млади родители и техните деца. Липсата на основно училище, детска градина и ясла са основен проблем в района, който принуждава хората да водят децата си в учебни заведения, намиращи се в други райони на града. Обединени около този казус, те бяха направили своя подписка, към която се включихме и ние.
🚩 Друг проблем, за който ни споделиха, е липсата на квартален парк и детски площадки за игра. В района има само един парк и това е паметника на Българо-съветската дружба, който не се поддържа и е в окаяно състояние, негоден да изпълнява функциите си. По предложение на жителите на квартала той би могъл да бъде ремонтиран, да се поставят пейки и да се изградят нови детски съоръжения за игра.
➡Проблемите на кв. “Бриз” са много и те биха могли да се обобщят така:
🔴 Разбити и тесни улици;
🔴 Липса на тротоари и улично осветление;
🔴 Липса на асфалтова настилка на голяма част от улиците в квартала;
🔴 Лошо водоснабдяване и на много места липса на канализация;
🔴 Липса на основно училище, детска градина и ясла в района;
🔴 Липса на квартални паркове и детски площадки.
❌ Хората, които бяха на срещата, ни споделиха, че не един път са пускали жалби към Община Варна и към този момент отговор и ефект от това няма. Някои от тях са се борили повече от 12 години, за да разрешат проблемите си с местната власт и тя най-накрая да изпълни своите задължения.
🟢 На база на получените сигнали на signal@blagomirkotsev.com и групите ни в социалните мрежи нашият екип разработи жалба, под която се подписаха близо 50 жители на квартала. Благодарение на разговорите ни с тях и споделените проблеми на локално ниво вече сме в ход на подготвяне и на втора жалба за кв. “Бриз”, която ще включи още проблеми на квартала, които не сме успели да добавим към настоящия момент.
✅ Виждайки подкрепата, която ни оказват гражданите, ние ще продължим с нашата инициатива и ще даваме гласност на проблемите във Варна.
➡ Днес от 18:00 аз и моят екип ще сме в центъра на Варна, на ъгъла на ул. „Одрин” и ул. “Александър Батенберг”. Заповядайте, за да обсъдим проблемите на вашия квартал и на база на нашите разговори да изготвим официална колективна жалба, която да отнесем към общинската администрация!