Благомир Коцев

Паркове в район ПРИМОРСКИ

Приморски е най-големият район на Варна, с най-многочислено население и с най-интензивно строителство в целия му обхват. В някой квартали гъстотата на застрояване е толкова значима, че на практика общината няма собствени площи, на които да бъде възможно изграждане на паркова инфраструктура. Ярък пример за това е квартал Левски, в който трябва да се подходи доста иновативно и гъвкаво, за да бъдат защитени правата и интересите на гражданите по отношение достъп до паркови площи, каквито напълно отсъстват там.

Подобен е случаят с кв. Виница и с.о. Траката, в които от застрояване с еднофамилни къщи и малки кооперации, постепенно се премина към значително по-високо строителство на многофамилни сгради и затворени комплекси. Гъстотата на населението е най-малко утроена през последните 20 години, но и до ден днешен няма никакъв парк за нуждите на хората. Няма също подходящ пешеходен достъп до Ботаническа градина и с К.К. „Св. Св. Констанин“ въпреки близостта на същите.

Не по-уреден е въпросът с кв. Бриз, в който единствената незастроена зона е парковото пространство около паметника на Жеравен хълм, но там площите са крайно занемарени и не отговрят на никакви стандарти за паркова среда.

Нашата програма предвижда изграждане на 3 нови парка – Парк ВИНИЦА, Парк ВОЕННА БОЛНИЦА, Парк ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, с обща площ от 116 дка и облагородяване на Парк ПАМЕТНИКА с площ около 52 дка.

Парк ВИНИЦА

Към момента квартал Виница не разполага с никакво парково пространство, въпреки че текущо там се заселват предимно от млади семейства с деца. Единствената оцеляла зелена площ е по протежение на едно от оточните дерета, поемащо изворни и дъждовни води, което минава буквално през централната част на квартала и достига чак до Ботаническата градина.

Зоната е държавна собственост и е със статут на горски фонд. Общата площ е 76 дка, а дължината е около 2 километра. Бъдещият парк ще реализра връзка между центъра на Виница и Ботаническата градина. Зоната преминава по протежение на с.о. Траката съответно новите комплекси, които се строят в средната част на бул.“Св. Константин и Елена“, което увеличава значително заинтерсованите от наличието на парк жители.

На практика това би представлявал ефективен пешеходен маршрут от квартала до КК „Св. Константин и Елена“ и съответно крайморската зона, тъй като единствената съществуваща опция в момента са тротоарите на т.н. бул.“Св. Константин и Елена“, които са пределно тесни и необезопасени, а трафикът по пътната артерия е меко казано превишаващ нейния капацитет.

Парк ВОЕННА БОЛНИЦА

Индикативната площ на бъдещия парк е 20 дка и се предвижда той да бъде разгърнат върху зелените територии в двора на Военна болница. Естествено, за да се случи това се изисква активна комуникация с Министерство на отбраната и с Министерски съвет, но сме убедени, че може да се постигне съгласие в интерес на гражданите и местната общност.

За съжаление, поради недалновидната политика на местната власт през изминалите 30 години, към днешна дата на практика всички подходящи площи за паркова инфраструктура в квартал Левски са застроени и това налага търсене на решение с подкрепата на държавната власт

Парк ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСТИТЕТ

Паркът в Техническия университет е любопитен с това, че местната общност е намирал начин да ползва паркова инфраструктура без това обаче да е регламентирано по какъвто и да било начин. Живущите в близост до университета от години ползват неговите алеи, зелени площи и места за отмора, най-вече след работно време. Това става с мълчаливото съгласие на ръководствата на университета, но се очертават поне няколко казуса:

  • Редно ли е ТУ – Варна да заплаща поддръжката и почистване на площи, ползвани от граждани?
  • Кой отговаря за сигурността – охрана, видеонаблюдение, предотвратяване на противообществени прояви?

Меко казано е редно Община Варна да бъде активна страна и да договори не само своя ангажимент по поддръжка и охрана на съоръжение, което се ползва от нейните данъкоплатци, но така също и да се направи съвместна програма за развитие на парковата инфраструктура в двора на университета. Това би било от полза и на двете страни и най-вече от полза на гражданите.

Парк ПАМЕТНИКА

Площта на паркa е 52 дка като теренът е общински. Предвиждаме редица мероприятия по облагородяване на зоната в т.ч. осветление, нови пейки, панорамни площадки и т.н.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *