Благомир Коцев

Паркове в район МЛАДОСТ

Районът има най-голям потенциал за създаване на вътрешна пешеходна и вело свързаност посредством паркова мрежа. В програмата сме дефинирали 5 нови парка с обща площ от над 320 дка.

Любопитното е, че новите паркови пространства имат контактни точки помежду си и заедно с двата съществуващи парка в Района – парк „Възраждане“ и парк-музей „Владислав Варненчик“, най-добре въплъщават концепцията за паркова мрежа.

След реализацията на програмата, ще бъде осъществена пешеходна връзка през паркова среда, която свързва съществени части от обществената инфраструктура на района и дава реална, зелена алтернатива за придвижване, между:

  • басейн Делфини и стадион Младост
  • образователни институции и здравни заведения
  • търговски комплекси и жилищни райони
Парк МЛАДОСТ 

Индикативната му площ е 87 дка. Включва зелените общински територии между булевардите „Цар Освободител“ и „Сливница“, от север на юг и между булевардите „Република“ и „Януш Хунияди“, от изток на запад.

Зоната осъществява връзка между Парк-музей Владислав Варненчик, с Медицински комплекс МЛАДОСТ, стадион Младост и търговски център Явор, през зелените площи около детски градини  „Морска Звездица“ и „Синчец“ и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Боговров“.

Паркът ще свързва с пешеходни маршрути ключова социална инфраструктура – детски градини, училища, здравни заведения, спортни и търговски комплекси. В бъдещата паркова мрежа той би имал ключова роля поради средищната му локация. Той граничи с парк „Цар Освобдител“ на север, с парк „Владислав Варненчик“ на запад и с парк „Преорбажение“ на изток.

Парк ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

Индикативната му площ е 140 дка. Включва зелените общински територии по протежение на едноименния булевард, със съответния отстъп, с оглед бъдещото разширение на пътната артерия.

Паркът е ключов с връзката, която парви между съществуващия Парк ВЪЗРАЖДАНЕ и бъдещият Парк МЛАДОСТ. В северна посока съоръжението ще граничи с Басейн ДЕЛФИНИ, което означава че басейнът ще може да бъде достигнат през паркови пешеходни маршрути от огромна част от гражданите в района, което е в унисон с концепцията за здравословен начин на живот. Паркът ще представлява своеобразен зелен пояс успоредно на бул. „Цар Освободител“, а с дължината си от около 2 км. ще дава добри възможности за спортни маршрути. В перспектива, след уширяване на булеварда, е възможно да бъдат изградени велоалеи от парка до центъра в източна посока.

Парк ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Индикативната му площ е 30 дка. Включва зелените общински територии около параклис „Преображение Господне“ на кръстовището на булевардите „Република“ и „Сливница“. Гранични с бъдещите паркове МЛАДОСТ и РЕПУБЛИКА, но за осъществяване на връзка с тях ще бъде необходимо изграждане на пешеходни мостове през съседните 2 булеварда.

Предвид близката дистанция на съоръженията се очертава добра възможност за архитектурен акцент, който да бъде своеобразна урбанистична атракция, стига да бъдат реализирани подходящи проекти.

Парк РЕПУБЛИКА

Идикативната му площ е 25 дка. Включва зелените общински територии по протежение на булевард „Република“ от източната страна на пътното съоръжение.

Парк СЪДЕБНА ПАЛАТА

Индикативната му площ е 16 дка. Включва зелените държавни територии отредени за парк, от североизточната страна на кръстовището между булевардите „Сливница“ и „Христо Смирненски“. Локацията е срещу цирковата площадка, върху която се планира да бъде изградена бъдещата Съдебна палата на Варна.

Паркът ще служи като зелена площ за изключително интензивно застрояваният квартал Победа, а така също и като ландшафтно допълнение към Съдебната палата, с която ще има връзка посредством съществуващ подлез под бул. Сливница.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *