Благомир Коцев

Образование

01

нашата визия

Нашата позиция

Варна е младежки град и голяма част от хората на възраст до 26 г. се обучават в различните образователни институции.  За съжаление в тях има множество проблеми: от недостатъчно места в детските градини, през дефицит на училища в определени квартали, остаряла материална база, недостиг на учители, до липса на собствени сгради. Затова е наложително да се обърне особено голямо внимание на учебните заведения и нуждите на обучаващите се в тях.

От години общинската управа знае за липсата на достатъчно места в детските градини и яслите. Реализирането на план за изграждане на нови изглежда достатъчно трудно за изпълнение от настоящата администрация.

Заради този проблем родителите, които не могат да си позволят частни детски градини, се налага да напускат работното си място, само за да могат да се грижат за децата си. Това се отразява и върху икономиката в по-широк аспект и на семейния бюджет конкретно.

Учениците също имат специфични нужди, като се започне с транспорта и осигуряването на безопасността на придвижване до училище и се стигне до размера на детските надбавки и помощите за самотни майки и деца със специфични нужди. Тези въпроси трябва да бъдат разгледани и предвид възможностите на общинския бюджет.

Младите хора ще живеят и ще развиват държавата ни след години. Ето защо всички ние имаме нужда от добре образовани и квалифицирани младежи, обучаващи се в специализирани университети. Привличането не само на български студенти, но и на чуждестранни, ще подобри инвестиционните условия и икономическата стабилност на областта.

Доброто и достъпно образование за всички е водещо за прогреса в различните отрасли.

Екипът на „Промени Варна“ възнамерява да подкрепя проекти, като:

  • “Варна -град на знанието” (свързан с цялостното развитие на Варна ката международен академичен център),
  • колаборация между бизнеса и студентите, за да могат предприемачите, от една страна, лесно да намират квалифицирани кадри, а студентите, от друга страна – възможности за реализация.
  • Стимулиране на иновациите чрез изграждане на изследователски центрове – университетски кампуси под Аспарухов мост, изграждане на средношколски кампуси (с интерактивни и модерни класни стаи и иновативни модели на обучение) и други.

Присъедини се към нас

Всички ние ще бъдем изключително щастливи, ако екипът ни се разрасне и се присъединят към нас активни граждани, благодарение на които да решим основните проблеми на града.

02

Нашият блог

Последни публикации

Проблемите на кв. “Левски”

Вчера на паркинга на ул.“Подвис“ и ул. „Никола Козлев“ се проведе първата за тази седмица среща с граждани, която е…

Пазари от нов тип – запазена територия за български продукти

Скъпи съграждани, Знаете ли, че варненските пазари, макар да са част от голямото общинско предприятие „Пазари”, за миналата година имат…

Проект за осъвременяване на пазарите „Чаталджа“ и „Колхозен“ във Варна представи Благомир Коцев (СНИМКИ)