Благомир Коцев

Парк СЪДЕБНА ПАЛАТА

  Индикативната му площ е 16 дка. Включва зелените държавни територии отредени за парк, от североизточната страна на кръстовището между булевардите „Сливница“ и „Христо Смирненски“. Локацията е срещу цирковата площадка, върху която се планира да бъде изградена бъдещата Съдебна палата на Варна. Паркът ще служи като зелена площ за изключително интензивно застрояваният квартал Победа, а […]

Парк ПРЕОБРАЖЕНИЕ

  Индикативната му площ е 30 дка. Включва зелените общински територии около параклис „Преображение Господне“ на кръстовището на булевардите „Република“ и „Сливница“. Гранични с бъдещите паркове МЛАДОСТ и РЕПУБЛИКА, но за осъществяване на връзка с тях ще бъде необходимо изграждане на пешеходни мостове през съседните 2 булеварда. Предвид близката дистанция на съоръженията се очертава добра […]

Парк ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

  Индикативната му площ е 140 дка. Включва зелените общински територии по протежение на едноименния булевард, със съответния отстъп, с оглед бъдещото разширение на пътната артерия. Паркът е ключов с връзката, която парви между съществуващия Парк ВЪЗРАЖДАНЕ и бъдещият Парк МЛАДОСТ. В северна посока съоръжението ще граничи с Басейн ДЕЛФИНИ, което означава че басейнът ще […]

Парк МЛАДОСТ 

  Индикативната му площ е 87 дка. Включва зелените общински територии между булевардите „Цар Освободител“ и „Сливница“, от север на юг и между булевардите „Република“ и „Януш Хунияди“, от изток на запад. Зоната осъществява връзка между Парк-музей Владислав Варненчик, с Медицински комплекс МЛАДОСТ, стадион Младост и търговски център Явор, през зелените площи около детски градини […]