АСПАРУХОВ парк (нова част)

  Общата площ на парка е 190 дка държавни терени, които по подобие на Морската градина са дадени на за управление на Община Варна.