Благомир Коцев

Наличието на парк във всеки квартал е отстраняване на една очевидна несправедливост, при която всички природни блага са струпани в центъра на града.

Варна е била известна като един от най-зелените градове на България и ако не действаме решително ще изтървем и последните шансове да си върнем изгубената слава.

Още преди година алармирах, че общината не трябва да продава терени, които могат да служат като зелени пространства и обществени площи. С това си спечелих много врагове, защото изглежда, че шепа хора са планирали да се облагодетелстват от това, което принадлежи на всички –въздуха и пространствата около домовете ни.

Парковете повишават качеството на живот, но повишават и стойността на жилищата, което е в пряк интерес на всеки данъкоплатец.

Повечето квартали са превърнати в спални, защото извън пределите на дома просто няма къде да отидеш. Липсва обществена инфраструктура. Младежите играят в училищните дворове, но какво да правят останалите, които не са в този възрастов диапазон?

Строителството на парк изобщо не е толкова скъпо, но в това се корени и проблема – има малко предпоставки за корупция и в същото време се „превземат“ терени , които биха били обект на инвестиционен интерес. Подходът е познат – една територия се изоставя да заприлича на язва, така че като дойде строителната техника всички да си отдъхнат, че поне бунището ще бъде премахнато.

Зелените площи са естествена бариера срещу горещините, нещо което за съжаление става все по-актуално.

  1. Цели
  • Лесна пешеходна  достъпност до паркова среда във всеки квартал на Варна;
  • Трансформиране статута на площите, в обхвата на програмата, в такъв за паркови пространства като превенция срещу процеса на поетапното им застрояване;
  • Подобряване качеството на живот във всички квартали на Варна и повишаване стойността на жилищния фонд в тях.
  1. Обхват

Концепцията за развитие на паркова инфраструктура в град Варна включва изграждане на 10 нови парка, обновяване на 1 съществуващ и интеграция на  2 добре функциониращи съоръжения към новата паркова мрежа.

Общата площ на нова паркова мрежа възлиза на около  650 дка. За сравенение  може да се посочи, че Морската градина е около 800 дка. Т.е. нашият стремеж  е да увеличим близо двойно парковите площи и което е по-важно, да разгърнем паркова мрежа в целия град.

Всички нови паркове са планирани върху все още свободни общински и държавни терени. Около 2/3 от площите са с статут подходящ за реализация на паркови пространства, но за съжаление близо 250 дка са със статут, който позволява застрояване върху текущо зелени пространства.

  • Философия

Парковите пространства са пряко свързани с повишаване качеството на живот. Това са места за отдих, спорт, общуване със семейството, време с домашните любимци, а така също и екологичен маршрут за придвижване пеша или с велосипед. В тази връзка, считаме че парковете  следва да са съставляват мрежа от свързани зони, а не отделни зелени острови. По този начин биха били реална алтернатива на автомобилния трафик като позволяват придвижване между отделни части на града и кварталите в него.  Същевремнно, увеличният им линеен мащаб предполага по-дълги пешеходни и вело преходи, което да допринесе за по-пълноценно преживяване.

За постигане на свързаност между парковете в интензивно застроена градска, предвиждаме поетапно  изграждане на пешеходни и вело мостове над пътните артерии, за да могат отделените зелени пространства да бъдат свързани в паркова мрежа. Съоръженията следва да са с подходящи, плавни изкачвания вместо стълби, а така също озеленени по подобие на структурите над магистрали, които се изграждат с оглед съхраняване на хабитатите и миграционните движения на животните. Това ще способства допълнително за намаляване усещането за фрагментарност на парковата мрежа. Самите конструкции ще позволяват разгръщане на интересни архитектурни идеи, тъй като ще бъдат олекотени като габарити и изисквания за товароносимост.  

Намираме за необходимо, още на база идейното планиране, да се проектират  отделни, физически разделени маршрути за пешеходци и велосипеди. Считаме, че текущите опити за разделяне с хоризонтална маркировка на  общи алеи са предпоставка за конфликти и инциденти.

Нашата програма е крачка към справедливо и хармонично развитие на Варна, тъй като в момента природните блага са концентрирани в историческия център на града и всички квартали отвъд линията на бул. Левски се третират като периферия. Нещо повече – всеки гражданин, който иска да прекара време в парка и живее на повече от километър от Морската градина, на практика е принуден да ползва градски транспорт или личен автомобил. Това генерира излишен трафик, загуба на време и в крайна сметка налага усещане за социална диспропорция.

Убедени сме, че всеки жител на Варна трябва да има бърз и лесен достъп до паркова среда в собствения си квартал. Това би имало положителен ефект не само върху ежедневието на гражданите, но и върху стойността на техните имоти, подобно на влиянието, което оказва Морската градина върху пазара на недвижимостта в кварталите гранични на парка.