Благомир Коцев

ВЪТРЕШНА И МЕЖДУГРАДСКА СВЪРЗАНОСТ

1. Цели.
 • Облекчаване на градския трафик;
 • Ускоряване на между-кварталната свързаност;
 • Подобряване на свързаността с крайградските селища и селищни образувания;
 • Развитие на регионалната свързаност с големите градски центрове на север от Варна.
2. Обхват.

Програмата е с фокус върху увеличаване капацитета на ключови за развитието на Варна пътни артерии, които условно могат да се разделят на 3 групи – 1) Градски булеварди, 2) Кръстовища на две нива и 3) Междуградски пътни артерии.

По отношение на градските булеварди са подбрани отсечки характерни с влошена пропускливост, особено в пиковите часове. Преките  следствия от това са:

 • намаляване привлекателността на цели квартали, както за живеене, така и за правене на бизнес;
 • отделяне на прекомерни количества изгорели газове, които могат да бъдат избегнати;
 • формиране на излишен стрес във водачите и предпоставки за пътен травматизъм

Концепцията за кръстовища на 2 нива на ключови места изобщо не е нова, но за съжаление се дебатира основно предизборно. До момента няма изработена проектна документация за същите, което на практика ги поставя в зоната на добрите намерения. За да се подходи реално към реализация следва общината на първо място да възложи проектиране, на база на което може да се подходи към търсене на източници на финансиране. В настоящата разработка, отеделно са разгледани няколко обекта, които са извън трасетата посочени за цялостно разширяване и сами по себе си включват кръстовища на 2 нива.

Относно междуградските, артерии фокусът на разработката е върху връзките по две направления на север:

 • Аксаково и Добрич
 • Балчик, Каварна, Шабла и Дуранкулак

За да бъде възможно Варна да се развива като икономически двигател на Североизточна България, то е крайно необходимо да бъде подобрена свързаността с близките градове на север. Ако на юг в проектна фаза е магистрала Черно море, а на запад се доизгражда магистрала Хемус, то на север дори не се планира увеличаване на капацитета на съществуващите пътища. Като аргумент за това дали е налице назряла необходимсот, може да се посочи, че според някой замервания трафикът по направлението Варна – Добрич е съизмерим с този по магистрала Хемус в частта от Варна до Шумен.

Раширяване на градски булеварди

 

1 бул. „Христо Смирненски“
 • Обхват: от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до връзката с бул. „8-ми Приморсски полк“
 • Дължина: 3 км
 • Разширяване: до 4 ленти (по 2 в посока), велоалея и тротоари
 • Кръстовища: кръгови кръстовища при пресичането на ул. „Подвис“, ул. „Дубровник“ и ул. „Мир“ (последното на 2 нива)
 • В този участък са изградени две от най-големите болници в Източна България – УМБАЛ „Св. Марина“ и „Военна Болница“, чиято достъпност е влошена поради намаления габарит на булеварда в този участък;
 • Пътната артерия е основна за жителите на кв. Левски и кв. Изгрев и нейният размерът не кореспондира с натоварването, особено в час пик;

Концепцията визира разширение от южанта страна, където почти всички терени са общински и с достатъчен отстъп от околните сгради.

2. бул. „8-ми Приморски полк“
 • Обхват: от пресичането му с бул. „Христо Смирненски“ (над Кауфланд-Бриз) до изхода от града (при Картинг пистата)
 • Дължина: 2,5 км
 • Разширяване: до 4 ленти (по 2 в посока), велоалея и тротоари
 • Кръстовища: изграждане на кръгово кръстовище при разклона за Виница с проучване на възможностите същото да бъде на 2 нива
 • Пътната артерия концентрира градски, междуградски и международен транспорт в т.ч. леки автомобили, тежкотоварни машини и автобуси;
 • Габаритът не кореспондира с натоварването, което е предпоставка за ПТП и постоянни задръствания;
 • Включването в трафика от околните сгради и второстепенни улици може да се окачестви като опасно;
 • В рамките на отсечката липсва кръгово кръстовище, което е предпоставка за опасни маневри с непозволено включване, за да могат живущите в близо да поемат в желаната от тях посока.
 • Предпоставка за разширяването на булеварда е наличния отстъп на сградите, които вероятно са били изграждани при спазване на съответен сервитут за бъдещо изграждане на допълнителни ленти на пътната артерия. Това драстично намалява стойността на отчуждените терени при избягване на тежкия сценарий с отчуждаване на сгради
3. бул. „Цар Освободител“
 • Обхват: от пресичането му с бул. „Васил Левски“ до пътния възел на „Летище Варна“
 • Дължина: 7 км
 • Разширяване: до 4 ленти (по 2 в посока), велоалея и тротоари
 • Кръстовища: изграждане на кръгови кръстовища на две нива при пресичането с бул.“Христо Смирненски“, ул „Вяра“, бул. „Република“, бул. „Януш Хунияди“, ул. „Атанас Москов“, ул. „Асен Разцветников“, бул. „Констаин Фружин“
 • Проектът се ползва с широка обществена подкрепа тъй като е част от предизборните обещания на редица политически субекти през последните 5 години;
 • До момента няма извършено реално проектиране или поне не е оповестено такова;

За да се пристъпи към търсене на източници за финансиране, следва да има налична проектна документация за трасето, осигуряването на която е изцяло в задълженията на общинската администрация.

Кръстовища на 2 нива

1. Кръстовището на бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Република“ (до Двете кули)
2. Кръстовището на бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Христо Смирненски“
3. Кръстовището на бул. „Левски“ и бул. „8-ми Приморски полк“

И трите кръстовища следва да решат очевидни проблеми на интензивния трафик. Във визираните участъци се формират задръствания не само в час пик, но почти през цялата светла част на денонощието. Това е сериозен проблем на пропускливостта на две от най-важните пътни артерии на Варна. Относително бързото придвижване по тях на практика губи своя смисъл при извънредно дълго изчакване, което в определни моменти е повече от четвърт час.

Междуградски пътни артерии

1. Скоростен път Варна – Добрич
2. Скоростен път Варна – Дуранкулак

Визираните пътни артерии са част от републиканската пътна мрежа и в тази връзка са изключителен прерогатив на изпълнителната власт и ресорното министерство – МРРБ. Реалистичния план за реализация на концепцията е свързан с проектиране на скоростни пътища по тези направления, началните стъпки от което са три:

 • отразяване на артериите в ОУП на всички общини,  през които минава;
 • изработка на идейни проекти;
 • извършване на пълни геоложки проучвания.

През годините застъпничество в посока надграждане на тези пътни артерии до клас „скоростен път“ е имало най-вече по отношение отсечката Варна – Добрич, при това от страна на община Добрич, а не по линия на местната власт във Варна. Това следва драстично да се промени, защото без активен лобизъм от страна на кмет и общински съвет, при това в координация с останалите заинтересовани общини, едва ли отсечките биха били заложени в близък порядък.

Текущото състояние е препятствие за по-интензивното икономиеско развитие в регионален план, съществена част, от което е туристическия бранш. Като пример можем да посочим, че Бургас е свързан на север и на юг, посредством скоростни пътища с 2 ленти в посока, с основни градски центрове, а именно:

 • на север – Поморие, Ахелой, Равда, Несебър, Слънчев бряг
 • на юг – Черноморец, Созопол

Добавена стойност на инициативата за надграждане на отсечките  по двете направления до клас високоскоростни пътища е същественото подобряване на свързаността със селищата в непосредствена близост до град Варна, а именно:

 • с. Кичево
 • с. Куманово
 • с. Орешак
 • с. Яребична
 • с. Изворско
 • с. Калиманци
 • с. Изгрев
 • с. Левски
 • с. Николаевка

Визираните селища от десетилетия се ползват от мнозина жители на Варна като алтернативна локация за дом в крайградска зона. Подобряването на свързаността им с града ще позволи бързото превръщане на тези зони в своеобразни предградия. Това ще облекчи натиска за презастрояване на града и ще преориентира инвестициите в райони, които мога да предложат пространство и екологична среда.

Община Варна и кметът в частност следва да бъдат активни и постоянни в отстояването на регионалните интереси на Варна, тъй като от града се очаква да бъде икономически двигател на цяла Източна България, а това няма как да се осъществи без реална държавна помощ, каквато за съжаление на практика липсва повече от 10 години.

Благомир Коцев
Кандидат за кмет на Варна
ПП „Продължаваме промяната“